top of page

Molt més hi veu el qui beu
Que jo on n’hi ha un n’hi veig “deeu”
Molt més hi veu el qui beu qui beu
Molt més hi veu el qui beu qui beu.
Molt més hi veu el qui beu
Que jo on n’hi ha un n’hi veig “deeu”
Molt més hi veu, molt més hi veu
Molt més hi veu, el qui beu qui beeu”

Molt més hi veu el qui beu
Que jo on n’hi ha un n’hi veig “deeu”
Veig “deeu”
  “deeu”
   deu

bottom of page