top of page

Al món no hi ha cap cosa

més bella que una rosa.

 

Claror d’amor, poncella

nascuda en néixer el sol,

que bella, s’esbadella

i, com qui vol i dol,

al sol daurat reposa.

 

Al món no hi ha cap cosa

més bella que una rosa.

Coqueta i presumida,

té un deix de vanitat,

però és ben eixerida

i em té tot enartat

l’encís que en viure posa.

 

Al món no hi ha cap cosa

més bella que una rosa.

bottom of page